A KERÉKPÁR KÖLCSÖNZŐ SZABÁLYZATA

 

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

Kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet.

A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti.

A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

 

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya, stb.) kell letenni.

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, készpénzben meghatározott kaució átadása a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

A bérbeadó a III. kerületi lakosok által igénybe vehető kedvezményes kölcsönzési lehetőség feltételeként támaszthatja 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás bemutatását.

 

Kategóriák:

1-es: Túrakerékpár (Trekking és City)

2-es: Mountain bike kerékpár

3-as: Gyermek kerékpár

4-es: Országúti versenykerékpár

 

Kölcsönözhető kerékpárok száma:

Egy személy maximum 2 db kerékpárt kölcsönözhet.

 

Kölcsönzési díj és idő:

KÖLCSÖNZÉSI DÍJ

KATEGÓRIA

1.

2.

3.

4.

Túra/City

Tandem

MTB

Gyermek

Országúti

Hétköznap - III. kerületi lakos

200,-Ft/nap

400,-Ft/óra

200,-Ft/óra

200,-Ft/óra

500,-Ft/óra

Hétköznap - NEM III. kerületi lakos

200,-Ft/óra

Hétvége/munkaszüneti nap

200,-Ft/óra

KAUCIÓ

10 000,-Ft

10 000,-Ft

10 000,-Ft

10 000,-Ft

40 000,-Ft

KÁRÉRTÉK

100 000,-Ft

100 000,-Ft

115 900,-Ft

35 000,-Ft

189 000,-Ft

 

A bérbeadó kizárólag a nyitvatartási időre eső időtartamra számít fel kölcsönzési díjat, azon túl nem.

Abban az esetben, ha a bérlő a kerékpárt III. kerületi kedvezménnyel bérelte, és az a szerződésben megjelölt időpontig nem kerül visszahozatalra (és a bérlő személyesen vagy telefonon nem jelzi hosszabbítási szándékát), a továbbiakban hétköznap 400,-Ft/nap kölcsönzési díj kerül felszámításra; óránkénti díjszabás esetén a díj nem emelkedik. A hétvégére és-, vagy munkaszüneti napra eső rész a hétvégi tarifa szerint kerül kiszámításra.

 

Minimális kölcsönzési idő: hétköznap 1 nap (III. kerületi kedvezményes bérlés esetén) vagy 1 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 1 óra.

Maximális kölcsönzési idő: a bérlő által a szerződésben meghatározott időtartam, de ez nem haladhatja meg a 30 napot.

 

A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott nyitvatartási időben köteles leadni.

 

Nyitvatartási idő: hétköznap 7-19 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 9-19 óra között.

Kölcsönzési órának, vagy napnak, és így díjfizetésre köteles órának, vagy napnak számít minden megkezdett óra, vagy nap. Amennyiben a visszahozatali időponttól számított harmadik napon belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:

- egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését

- a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig napi 2000,-Ft használati díjat számíthat fel a bérlő felé.

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége:

A bérleti díjat a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie, készpénzben, minden megkezdett óra után.

A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű - bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20 % késedelmi kamatot fizetni.

 

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért:

Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül visszahozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a Berguson Kerékpárszaküzlet szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra díjmentesen rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.

 

A kerékpáron található alkatrészek – munkadíjat nem tartalmazó - tételes árlistája:

Váz

Teleszkópos villa

Merev villa

Első váltó

Hátsó váltó

Felni

Külső gumi

Váltókar

Fék

Sárvédő

35 000 Ft

25 000 Ft

5 000 Ft

3 500 Ft

6 000 Ft

5 000 Ft

3 500 Ft

4 500 Ft

3 000 Ft

4 000 Ft

 

Csomagtartó

Pedál

Hajtómű

Lámpa

Nyereg

Nyeregcső

Kormány

Stucni

Lánc

Zár

6 500 Ft

2 500 Ft

8 000 Ft

3 500 Ft

3 000 Ft

2 800 Ft

3 500 Ft

6 000 Ft

3 000 Ft

22 000 Ft

Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az áfát.

 

Közös célunk a lopás elkerülése/biztonsági felhívások:

A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megnehezítendő, az egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb ABUS Bordó típusú zárat biztosítja. Lopás esetén a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.

 

Mindig viselj sisakot!

A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, a kölcsönzési időszakra ingyenesen biztosít kerékpáros sisakot, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisak sérülten, vagy nem kerül vissza, akkor a bérlő köteles annak értékét (8000,-Ft) megtéríteni.

 

Egyéb feltételek:

A Berguson Kerékpárkölcsönző a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait – beleértve a leadott munkáltatói igazolásban foglalt adatok valódiságát is - a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolása útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza. A Berguson Kft. az Óbuda Kerékpárkölcsönző munkatársainak adatkezelési jogosultságára vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni, és nem járul hozzá annak fénymásolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét kérheti letétként. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell letétbe helyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.

 

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből, egyedi elbírálás, vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.

Partnereink: Berguson Kerékpár I Kerékpár Ház I Kellys Kerékpár I Gepida Kerékpár I Merida Kerékpár I
I Endura Kerékpáros Ruházat I GT Kerékpár I
A Berguson Óbudáért kezdeményezés a III. kerület, Beindítjuk Óbudát programjának támogatásával
valósult meg. I Impresszum I jogi nyilatkozat I
Kellys Kerékpár
Merida Kerékpár Webáruház
Gepida Kerékpár
Kerékpár Ház
Berguson Kerékpár Szaküzlet és Szerviz
Berguson Kerékpáros Ruházat és Túrafelszerelés
Endura Kerékpáros Ruházat
GT Kerékpár